רפואה, חירום ומחלת גבהים בנפאל

במדינה כמו נפאל, בה מרבית התיירים מטרקים בהימלאיה, חשוב לברר מראש בנוגע לשירותי חירום ורפואה.
ע”מ להיכנס לקישורים, עליכם להיות חברים בקבוצת הפייסבוק נפאל למטיילים.

רפואה

מחלת גבהים

חירום וסיוע

שתפו בכל הכוח!