שרי לזראמא ובת, שלושה שבועות בצפון ובמישורי הודו

לתום הרבה ידע שהוא חולק בסבלנות באופן מאורגן, שיטתי ונעים. ממליצה!

שתפו בכל הכוח!