ראובן ונעמי דטנרטיול זוגי לחודשיים בהודו

ממליצה על תום לנדאו בחום. יסודי מאד. מאיר פנים וסבלני. לקחנו יעוץ לטיול להודו 🥰 ומרגישים שקידם אותנו מאד לקראת הטיול.